HPI

Hem   |  Företaget   |   Maskinpark   |   Egna produkter   |   Certifiering   |   Kontakt   |   Film

Certifiering

Tillsammans med våra kunder arbetar Härnösands Plastindustri AB mot höga miljömål!

Vår ambition är att vi skall uppnå en tillverkning där vi ställer höga krav på tillverkningsprocessens alla steg, med kvalitet, precision och leveranstider, där miljötänkande finns med i samtliga led. 
För att uppnå dessa mål, sker en noggrann granskning av de produkter som lämnar företaget och vi upptäcker tidigt om något inte når våra högt ställda mål.

Kvalitetsledningssystem #14 Miljöledningssystem #164 Systematiskt arbetsmiljöarbete #58 Djuptallrik Hantag
Smart - M0039 Smart - K0008 Smart - S0020

 

  Maskiner på HPI
Härnösands Plastindustri AB  |  Verkstadsvägen 17, 871 54 Härnösand  |  Telefon: 0611-265 20  |  Fax: 0611-232 60