Vår Maskinpark

Maskinerna har de senaste åren fått en allt större betydelse i konkurrensen om kunderna. Därför har vi investerat för att möta dessa krav på effektivitet, kvalitet och inte minst snabba leveranser.


I vår maskinpark har vi:


1st Arburg 50 ton (med insprutning i delningsplan)

1st Arburg 50 ton

1st Engel 75 ton (helhydraulisk)

1st Engel 75 ton

1st Negribossi 75 ton

1st Negribossi 110 ton

1st Engel 120 ton (helhydraulisk)

1st Engel 150 ton (helhydraulisk)

1st Negribossi 160 ton med (Sepro-robot)

2st Negribossi 270 ton med (Sepro-robot)

1st Negribossi 370 ton med (Sepro-robot)

1st Negribossi 650 ton med (Fanuc M20IA

robot) 1st Negribossi 130 ton (Helelektrisk med Sytrama-robot)

1st 60mm Extruder

1st Extruder för PVC & ABS